Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การตกแต่งข้อความโดยใช้ Layer Mask
 

                    
1. สร้าง File ขึ้นมาใหม่ขนาดประมาณ 500x300 pixel (สามารถปรับขนาดตามต้องการได้)

     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip1.gif

2. ให้สร้างตัวอักษร โดยคลิกที่เครื่องหมาย http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/text.gif  Horizontal Type Tool (T) แล้วพิมพ์ประโยคที่ต้องการ

     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip2.gif

3.ไปที่ File-->Open เพื่อเปิดภาพที่ต้องการ


     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip3.gif

4. จากนั้นทำการลากรูป มายังข้อความที่สร้างไว้ โดยคลิกเมาส์ซ้ายค้าง แล้วลากมาปล่อยที่ไฟล์ข้อความ ดังตัวอย่าง


     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip4.gif

5. ทำการใส่ Layer Mask เพื่อทำให้ภาพเข้าไปอยู่ในข้อความ โดยคลิกที่ Layer รูปภาพ และไปที่ เมนู Layer-->Create Cliping ดดMask เท่านี้ก็จะได้ข้อความที่มีพื้นหลังเป็นรูปภาพที่เราต้องการ


     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip6.gif

6. จากนั้นมาถึงขั้นตอนตกแต่งให้สวยงาม ขั้นแรก ให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีก 1 เลเยอร์ โดยคลิกที่เครื่องมือDuplicate Layer ด้านล่าง 


     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip6.1.gif

7. ให้คลิกเลือกแถบ Layer ใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อสักครู่ และใช้เครื่องมือ http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/blush1.gif  Brush เลือกหัวแปรงลักษณะฟุ้งกระจาย จากนั้นให้ทาสีลงใน Layer ใหม่ที่เลือกเอาไว้ตอนต้น ดังรูป


     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip7.gif

8. จากนั้นให้ใส่ Layer Mask โดยทำเหมือน ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือกที่ Layer สี และไปที่ เมนู Layer-->Create Cliping Mask

     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip8.gif

9. หากสีที่เลือกไว้ตอนแรกยังไม่ถูกใจ สามารถปรับสีได้ โดยเข้ามาที่เมนู Image-->Adjustments-->Hue/Saturetion หรือ Ctrl+U เมื่อปรับได้สีที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิก OK

     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip9.gif
     
     

10. ทำการตกแต่งขอบข้อความให้ดูสวยงามขึ้น โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Layer ข้อความ จะมีกล่องเครื่องมือ Layer Style ขึ้นมา จากนั้นให้ คลิกเลือกที่ Stroke และปรับค่าดังนี้ Size = 3, Position = Outside, Blead Mode = Normal, Opacity = 100% ส่วนสีให้เลือกตามต้องการ (จากตัวอย่างใช้สี #c54e0c )

     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip10.gif

11. เมื่อทำการตกแต่งขอบข้อความ ให้ดูสวยงามขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขึ้นตอนการทำให้ข้อความของเรานั้น ดูมีมิติขึ้น โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Layer ข้อความ อีกครั้ง (ทำเหมือนขึ้นตอนที่ 10) จะมีกล่องเครื่องมือ Layer Style ขึ้นมา เลือกไปที่ Drop Shadow ปรับค่า Distance = 7 Px, Opacity = 60% เมื่อปรับค่าเรียบร้อยแล้วคลิก OK


     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/tip11.gif

ผลงานที่ทำเรียบร้อยแล้ว

     
     http://oxygen.readyplanet.com/images/1213943391/textflower1.gif


 

       


การตกแต่งข้อความโดยใช้ Layer Mask

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง