Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การสร้างข้อความ
 
 

การสร้างตัวอักษรในโปรแกรม Photoshop CS6 เป็นอีกหนึ่งความสามารถหนึ่ง ที่น่าสนใจมาก เนื่องจากในการออกแบบงานต่างๆ นอกจากจะมีรูปภาพแล้ว ยังจำเป็นต้องมีคำอธิบาย ข้อความ ตัวหนังสือ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนรูปภาพนั้น ตัวอักษร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพระจะช่วยให้งานออกแบบของเราออกมาดี สมบูรณ์และน่าสนใจมากที่สุด

                                 http://2.bp.blogspot.com/-DYIoovnFlNg/U-muFDtoJ3I/AAAAAAAAAf4/CqPUndI84UY/s1600/121122040602.png

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตัวอักษร

มีทั้งหมด  4  เครื่องมือด้วยกัน สังเกตง่ายๆ ว่าจะเป็นรูป ตัวอักษร
1. horizontal type tool  เครื่องมือตัวนี้มักใช้งานบ่อยที่สุด เป็นการพิมพ์ตัวอักษรปกติ
2. Vertical type tool    เป็นเครื่องมือที่พิมพ์ตัวอักษรแนวดิ่งลงมาก
3. horizontal type mask tool   เครื่องมือตัวนี้ใช้พิมพ์ตัวอักษร เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้ว จะเกิด Selection รูปตัวหนังสือแทนตัวหนังสือปกติ มีประโยชน์ในการที่เราอยากให้ตัวอักษรของเรามีสีสัน ตามพื้นหลังและตัดไปใช้งานได้ง่าย และยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก
4. vertical type mask tool  เป็นการสร้างตัวอักษรแนวดิ่งที่มีลักษณะเหมือนเครื่องเมือชิ้นที่ 3

วิธีการใช้เครื่องมือในการพิมพ์ตัวอักษร

1. คลิกเลือกที่เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ อันใดอันหนึ่งตามลักษณะของงาน
2. คลิกพื้นที่ที่ต้องการใส่ข้อความมาเป็นพื้นที่ในการพิมพ์
3. จากนั้นทำการพิมพ์ตามปกติ เราสามารถปรับขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร  สี และอื่นๆ ได้ที่ Tool control bar หรือ Option bar ของ เครื่องมือนี้ 

 
         การกำหนดคุณลักษณะของตัวอักษร
 

                    
     

 

        การสร้างข้อความบรรทัดเดียว
 

1. คลิกบนพื้นที่ทำงานจะปรากฏตัวชี้เมาส์          
2. พิมพ์ตัวอักษร พร้อมพร้อมทั้งปรับแต่งตัวอักษร ขนาด สี ที่ Option   Bar  เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะได้เลเยอร์ใหม่เป็นชื่อข้อความที่เราพิมพ์  ดังภาพ

                   

        การพิมพ์ข้อความหลายบรรทัด
  1. คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมจะได้พื้นที่ในการพิมพ์ข้อความ
2.  เมื่อพิมพ์เสร็จกดปุ่ม Enter หรือคลิกปุ่ม    บนแถบ Option Bar

                          
                    

2.  เมื่อพิมพ์เสร็จกดปุ่ม Enter หรือคลิกปุ่ม    บนแถบ Option Bar

 

        สร้างตัวอักษร
 


ลองสร้างตัวอักษร ให้เป็นข้อความในแนวนอน โดยคลิกที่ แล้วเลือก Horizontal Type Tool เมื่อดูที่แถบ Option Bar จะเปลี่ยนเป็น

     สร้างข้อความด้วย Type Tool ใน Photoshop Cs5

สำหรับผู้ที่รู้จักแบบ (Font) ของตัวอักษรแล้วก็เลือกแบบได้เลย จากนั้นก็พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการสร้างลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่เครื่องหมาย หรือที่ Move Tool ก็ได้ แต่ถ้าจำ Font ตัวอักษรไม่ได้ ก็สามารถคลิกหาไปเรื่อยๆจนได้แบบที่ต้องการ

        สร้างข้อความด้วย Type Tool ใน Photoshop Cs5

เมื่อเลือกFont ได้แล้วก็เลือกขนาดตัวอักษร ซึ่งก็ทำเหมือนการเลือกFont โดยคลิกที่ช่องเลือกขนาดตัวอักษร ซึ่งจะมีตัวเลขต่างที่มีหน่วยเป็น pt ออกมา ไล่คลิกเลือกขนาดตัวอักษรจนได้ขนาดที่ต้องการ


     สร้างข้อความด้วย Type Tool ใน Photoshop Cs5

การใส่สีให้ตัวอักษรที่สร้างขึ้น ก็เป็นความจำเป็นอย่างมากที่ต้องทำ เครื่องมือนี้ของ Photoshop ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกสีสันของตัวอักษรที่ต้องการได้ง่ายๆ และยังเลือกเปลี่ยนไปมาได้จนกว่าจะพอใจ
เมื่อสร้างข้อความขึ้นและคลิกที่เครื่องหมาย แล้ว เข้าไปคลิกเลือกสีที่ Character Pallet ก็จะมีไดอะล็อกเปิดขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ใช้ศรชี้เลือกสี และเมื่อคลิกเม้าส์ ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เลือกไว้ หากยังไม่ถูกใจก็สามารถเลือกใหม่ได้เรื่อยๆ


     สร้างข้อความด้วย Type Tool ใน Photoshop Cs5


การใช้ Type Tool ใน Photoshop สร้างข้อความนั้น  ใน Character Pallet ยังมีเครื่องมือให้ปรับขนาดความสูง และความกว้างของตัวอักษร ซึ่งสามารถช่วยให้ได้ตัวอักษร ที่มีขนาดตามความต้องการได้มากที่สุด
วิธีการทำ ทำได้ทั้งโดยการตั้งค่าไว้ก่อน แล้วจึงพิมพ์ตัวอักษร ซึ่งจะได้อักษรตามค่าที่ตั้งไว้ หรือพิมพ์ตัวอักษรและคลิกที่เครื่องหมาย เรียบร้อยแล้ว ก็มาตั้งค่าที่ช่อง   หรือ ซึ่งบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วจึงคลิกเม้าส์ที่ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปตามค่าที่ตั้งใหม่ หากจะเปลี่ยนอีกก็ ตั้งค่าใหม่ แล้วคลิกใหม่ ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนใหม่ตามค่าที่ตั้งไว้


     สร้างข้อความด้วย Type Tool ใน Photoshop Cs5

จะเห็นว่า Type Tool  ใน Photoshop สามารถสนองตอบการสร้างตัวอักษรได้อย่างกว้างขวางทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี
เมื่อได้ข้อความขึ้นมาแล้วก็สามารถทำการตกแต่งเพิ่ม Effect ต่างๆให้สวยงามได้อีกมากมาย


     สร้างข้อความด้วย Type Tool ใน Photoshop Cs5

       

           


การสร้างข้อความด้วยเครื่องมือType Tool

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง