Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 3 แบบฝึกปฏิบัติการเลือกพื้นที่แบบรวดเร็ว
 
 

คำสั่ง จงทำการเลือกพื้นที่ภาพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
1.  ให้นักเรียนทำการเลือกพื้นที่ภาพ  นก ผีเสื้อ เต่าทอง 
2.  ทำการย้ายพื้นที่ภาพมาไว้ที่ภาพพื้นหลังรูปท้องฟ้า
3. ทำการบันทึกไฟล์ ชื่อตนเอง(เลขที่).JPG และส่งขึ้น Google Classroom ห้องตนเอง  (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                               

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง