Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือ Type Tool
 
 

การใส่ข้อความด้วยเครื่องมือ  Type Tool 
ขั้นตอนการทำงาน
1. คลิกเครื่องมือ Type Tool   พิมพ์ข้อความแนวนอน  หรือ 
    พิมพ์ข้อความแนวตั้ง
2. กำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร  และสี บนแถบ Option bar

       


3. คลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่เริ่มพิมพ์ จะปรากฏเคอร์เซอร์กระพริบ ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
4. คลิกปุ่มที่เป็นรูปเครื่องหมายถูก บน Option Bar หรือกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

              

       


การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือ Type Tool

 
รงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง