Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop Tool
 
 


การใช้ Crop Tool คือการเลือกเอาบางส่วนของภาพออก

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเครื่องมือ Crop Tool  

2. คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเลือกพื้นที่เฉพาะส่วนที่ต้องการไว้

3. คลิกปุ่มที่เป็นรูปเครื่องหมายถูก บน Option Bar หรือกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดเพื่อตัดภาพ ส่วนที่ไม่ต้องการ

             

                   


การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop Tool

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง