Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การซูมขยาย ย่อ ภาพด้วย Zoom Tool
 
 

การซูมขยาย – ย่อภาพด้วยเครื่องมือ Zoom Tool
ขั้นตอนการทำงาน
1. คลิกเครื่องมือ Zoom Tool 

2. ที่แถบ Option เลือก        สำหรับขยายภาพ หรือเลือก      สำหรับย่อภาพ

       หรือใช้ คีย์ลัด  Ctrl และ +    สำหรับขยายภาพ       Ctrl และ –  สำหรับย่อภาพ

        หมายเหตุ
  ถ้าต้องการจะซูมภาพเฉพาะบางพื้นที่ต้องทำการเลือกพื้นที่ก่อน แล้วค่อยซูมภาพ

                   

การเลื่อนดูภาพขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือ Hand Tool
ภาพบางภาพมีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นทุกส่วนของภาพได้ในหน้าจอเดียว เราสามารถเลื่อนภาพดูโดยไม่ต้องอาศัยแถบเลื่อน  แต่จะใช้เครื่องมือชื่อ Hand  Tool

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเครื่องมือ Hand Tool  

2. คลิกเมาส์ค้างลากดูภาพ

                   

       


การซูมขยาย ย่อ ภาพด้วย Zoom Tool

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง