Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การลบส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool
 
 

การลบส่วนประกอบของภาพสามารถทำได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Eraser Tool  ดังนี้
         Eraser Tool ลบพื้นที่ของภาพในส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยแทนที่ด้วยสี Background

         Background Eraser Tool ลบพื้นที่ของภาพที่ลากเมาส์ให้มีลักษณ์โปร่งใส

          Magic Eraser Tool ลบพื้นที่ภาพที่สีใกล้เคียงกับจุดที่คลิกเมาส์ให้โปร่งใส

2. คลิกที่แถบ Option ปรับ ขนาดหัวยางลบ และความเข้มในการลบ

                   

3. ทำการคลิกลากเมาส์ลบพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

ภาพตัวอย่าง การใช้ Eraser Tool  ลบครีมของเค้กถ้วยแรกจากสีชมพูกลายเป็นสีฟ้า (สีของ Background)

                                            

     ภาพตัวอย่าง การใช้ Background Eraser Tool ลบพื้นที่ด้านหลังตราโรงเรียน เมื่อลบจะปรากฏตาราง
                              สี่เหลี่ยมแทนที่ คือพื้นหลังโปร่งใส

             

     

     ภาพตัวอย่าง  การใช้ Magic  Eraser Tool ลบพื้นหลังสีขาวของตัวการ์ตูนเมื่อคลิกพื้นที่สีขาวพื้นหลังสีขาว จะปรากฏตาราง
                              สี่เหลี่ยมแทนที่ คือพื้นหลังโปร่งใส

                   

        


การลบส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง