Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การทำงานกับสี
 
 

เมื่อเรากำหนดขนาดชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทำการลงสีพื้นหลังของชิ้นงาน เราจะมาเริ่มต้นกับการเลือกใช้สีกันก่อน โดยใน
Photoshop จะมีกล่องเครื่องมือและพาเนลในการทำงานกับสีดังนี้สีโฟร์กราวนด์  (Foreground) และสีแบล็คกราวนด์
(Background)เป็นพื้นที่แสดงสีและกำหนดการใช้สี  ซึ่งต้องทำงานควบคู่กับเครื่องมือในการระบายสีและเครื่องมืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสีทั้งหมด โดยสีของโฟว์กราวนด์ จะเป็นสีที่เราเลือกใช้ในการลงสีส่วนสีของแบล็คกราวนด์จะเป็นสีพื้นหลังของภาพ นอกจากงานโปรแกรม Photoshopยังใช้สีของโฟร์กราวนด์ในการเติมสีภาพ  และใช้สีของแบ็คกราวนด์แทนการลบพื้นที่ภาพ อีกด้วย เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมามาใช้  สีของโฟร์กราวด์ และแบ็คกราวนด์จะถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน  คือโฟร์กราวด์เป็นสีดำ และแบ็คกราวนด์เป็นสีขาว

                                              

การเลือกสีจากเครื่องมือ  Color Picker
Color Picker เปรียบได้กับจานสีขนาดใหญ่ที่มีสีนับล้าน ๆ สีให้เราเลือก โดยเลือกตามสเปคตรัมสีที่ปรากฏหรือ
ตามการกำหนดค่าเป็นตัวเลข ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในการเลือกใช้สี

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิก      สีโฟร์กราวนด์ หรือแบ็คกราวนด์ที่เราต้องการกำหนดสี จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Color Picker

                    

2. คลิกเลื่อนสไลด์เพื่อเลือกโทนสี ซึ่งจะมีแม่สีหลัก ๆ ไล่เฉดสีให้เราได้เลือก
3. คลิกเลือกสีจากระดับความเข้มที่มีการไล่เฉดสี  หรือพิมพ์ค่าสีลงไปในช่อง RGB หรือช่อง CMYK ตามที่ต้องการ
   (แล้วแต่โหมดสีที่เราใช้)
4. คลิกเมาส์ปุ่ม      จะเห็นว่าสีของสีโฟร์กราวนด์  หรือแบ็คกราวนด์เปลี่ยนไปเป็นสีที่เราเลือก

การเทสีด้วยเครื่องมือ Paint Bucket Tool
Paint Bucket Tool    เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเติมสีภาพในบริเวณติดกันและมีค่าสีใกล้เคียงกันกับบริเวณที่เราคลิกเมาส์ ทำให้ได้เราได้มีสีที่มีระดับความเข้มเท่ากันทั้งภาพ

ขั้นตอนการทำงาน
1. คลิกเลือกเครื่องมือ  Paint Bucket Tool  
2. เลือกรูปแบบของการเติมสีเป็น Foreground  
3. คลิกเลือกสี Foreground  

4. คลิกเมาส์เทสีลงบนพื้นหลัง

การเทสีแบบไล่เฉดสีด้วยเครื่องมือ Gradient Tool  
ขั้นตอนการทำงาน
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Gradient Tool

2. คลิกเลือกเฉดสี  

3. เลือกแนวการไล่เฉดสี  ซึ่งมีให้เลือก 5 แนว                  

      

                    หมายเลข 1  Linear  Gradient  ไล่สีแนวตรง
                    หมายเลข 2 Radial Gradient ไล่สีจากศูนย์กลางเป็นวงกลม
                    หมายเลข 3 Angle Gradient ไล่สีเป็นวงตามเข็มนาฬิกา
                    หมายเลข 4 Reflected Gradient ไล่สีเป็นแนวตรงโดยสะท้อนส่วนที่เหมือนกันในทิศทางที่ตรงกันข้าม
                    หมายเลข 5 Diamond Gradient ไล่สีจากศูนย์กลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม


4. ลากเมาส์กำหนดทิศทางการไล่เฉดสี

      


การทำงานกับสี

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง