Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        แนวคิดในการสร้างงานกราฟิก
 
  การออกแบบงานกราฟิกที่ดีจะช่วยให้การนำเสนอโฆษณา หรือชิ้นงานให้ดีมูลค่า สวยงาม ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป
ตัวอย่าง เราจะสร้างปก Portfolio โดยมีขั้นตอน ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบงานกราฟิก
ขั้นตอนที่ 3  หาภาพที่จะใช้งาน
ขั้นตอนที่ 4  ลงมือทำ

 

                                

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
       1. วัตถุประสงค์
            เพื่อสร้างงานการนำเสนอตนเอง และทำให้แฟ้มประวัติของตนเองดูน่าสนใจ ดึงดูด ผู้สัมภาษณ์
       2. วิเคราะห์ Portfolio
           2.1 Portfolio นำเสนอจุดเด่นของนักเรียน
           2.2 Portfolio ใช้ในการแจ้งผลสำเร็จของนักเรียนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
       3. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
           3.1 กลุ่มเป้าหมายบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
       4. ประเมินผลการวิเคราะห์
           4.1 เจาะจงสำหรับผู้สนใจที่ต้องการสร้าง Portfolio หรือพรีเซนเตชั่นด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS6
       5. รูปแบบสื่อที่จัดทำ
           5.1 ประเภทสิ่งพิมพ์
           5.2 ขนาด 21 x 29.7 cm.

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบงานกราฟิก 
        เป็นการเขียนโครงร่างของชิ้นงานอย่างคร่าว ๆ ก่อนลงมือออกแบบกราฟิก เพื่อช่วยให้การสร้างชิ้นงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับที่เราออกแบบไว้ และป้องกันการสับสนในการสร้างสรรค์งาน

ขั้นตอนที่ 3 หาภาพที่จะใช้
       3.1 ภาพกราฟิกต่าง ๆ เช่น ภาพตนเอง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับโปรแกรมที่จะใช้งาน
       3.2 ภาพองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ภาพพื้นหลัง คลิปอาร์ตต่าง ๆ ที่เราสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์              หรือสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาประกอบการตกแต่งได้

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือทำ
ในขั้นตอนนี้เราจะแสดงเครื่องมือ หรือคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่ง Portfolio ให้สวยงามและน่าสนใจ


หลักการสร้างงานกราฟิก
เมื่อเราได้วางแนวทางของชิ้นงานแล้วว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร ใช้สี ภาพ และข้อความเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทราบถึงแนวทาง การสร้างชิ้นงานกันต่อ ซึ่งอาจจะไม่ตายตัวเสมอไปแต่ก็พอเป็นแนวทางสรุปโดยรวมได้  ดังนี้
1. การกำหนดพื้นหลังของภาพ
    เป็นการกำหนดภาพ  หรือสีพื้นหลัง  โดยภาพหรือสีพื้นหลังที่ใช้นั้นควรมีโทนสีให้อารมณ์และสื่อความหมาย     ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของชิ้นงาน
2. การเลือกพื้นที่ภาพที่ใช้งาน
    เป็นการตัด  หรือคัดลอกบางส่วนของภาพต่างๆ  ที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงานของเรา
3. การจัดวางภาพให้เหมาะสม
    การนำภาพส่วนประกอบมารวมกันเป็นชิ้นงาน  อาจมีบางภาพที่มีขนาดและมุมการจัดวางไม่ลงตัว  เราก็สามารถขยาย  หมุน      และบิดภาพให้เข้ากัน
4. การใส่ข้อความ
    เป็นการใส่ข้อความที่เป็นชื่อเรื่อง  หรือคำบรรยายต่างๆ เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติม
5. การนำภาพส่วนประกอบมาจัดซ้อนกัน
    การนำภาพส่วนประกอบที่เลือกไว้มาทำการซ้อนกัน  โดยบางส่วนอาจจะอยู่ด้านบน  หรือด้านล่างตามจุดประสงค์ที่วางไว้
6. ตกแต่งทุกส่วนประกอบเข้ากันอย่างกลมกลืน
    สุดท้ายจะพิจารณาภาพรวมชิ้นงานที่ได้  และปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดูกลมกลืนกัน 
    เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม

     


แนวคิดในการสร้างงานกราฟิก

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง