Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 1
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและตอบคำถามในช่องว่าง

วิธีการ         1. ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานที่ 1 ความหมาย.docx

                   2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็น ชื่อตนเอง (เลขที่)

                   3. ส่งงานเข้า Google Classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

 

                  
                         ดาวน์โหลด

 
 
 

 

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง