Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การบันทึกไฟล์
 
 

คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ เช่น เลเยอร์, ฟอนต์ และเส้นพาธ ไว้ได้อย่างครบถ้วนช่วยให้การนำไฟล์ภาพกลับมาแก้ไขทำได้ง่าย ในขณะที่ไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน
ขั้นตอน

  1. คลิก คำสั่ง File > Save จะแสดงหน้าต่าง  Save As ขึ้นมา
  2. ช่อง Filename พิมพ์ชื่อไฟล์
  3. ช่อง Format เลือกรูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop (*.PSD, *.PDD)

                    

บันทึกไฟล์ของเดิม
เมื่อเปิดไฟล์ที่บันทึกแล้วขึ้นมาแก้ไข   เมื่อต้องการบันทึกซ้ำ  มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน
  1. คลิกคำสั่ง File > Save โปรแกรมจะให้บันทึกทับชื่อไฟล์เดิม รูปแบบเดิม
*** จะไม่มีหน้าต่าง  Save As เปิดขึ้นมา หากไม่ต้องการให้ทับไฟล์เดิม ต้องคลิกเลือกคำสั่ง
File > Save As     แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่

บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ๆ
นอกจากการบันทึกเป็นไฟล์ .psd และบันทึกลงในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบันเดิมแล้ว ยังบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือกคำสั่ง File > Save As แล้วเลือกรูปแบบของไฟล์ในช่อง Format ซึ่งจะมีรูปแบบไฟล์ให้เลือกหลายแบบดังภาพ

ขั้นตอน
  1. คลิกคำสั่ง File > Save  As…
  2. ช่อง Filename พิมพ์ชื่อไฟล์
  3. ช่อง Format เลือกนามสกุลของรูปภาพที่ต้องการบันทึก  เช่น JPEG, PNG

                   

      


การบันทึกไฟล์ Adobe Photoshop CS6

 
รงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง